Graduated students
Class of 2023

Dr. Zhang Jizhou (Dongfeng Motor Group Technology Center)

Master Wang Wei (Hong Kong Polytechnic University)

Dewey Master's (Fareo Technology Center)

Master Yu Chao (BYD Co., Ltd.)

Master Wang Zhen (Cummins East Asia R&D Center)

Class of 2022

Dr. Mengxiang Zhou (Dongfeng Motor Corporation)

Peng Jiang (The Hong Kong Polytechnic University)

Gang Sheng (Shanghai Micro Electronics Equipment Co., Ltd)

Xiangyang Chen (Huawei Technologies Co., Ltd)

Guozhu Li (United Automotive Electronic Systems Co., Ltd)

Ziyi Chen (Dongfeng Motor Corporation)

Qianqian Mu (Wuhan Guide Infrared Co., Ltd)

Class of 2021

Master's degree from Wen Daxin (The Chinese University of Hong Kong)

Master Li Lei (Sany Group)

Master Zhao Liang (iFlytek)

Class of 2020

Dr. Xu Lei (Nanjing University of Technology, National Scholarship Winner, Nominated for Outstanding Doctoral Dissertation by the Chinese Internal Combustion Engine Society)

Sun Bowen Master's degree (doctoral student at Wuhan University of Technology, recipient of national scholarship)

Master Wang Wei (Dongfeng Commercial Vehicle Technology Center)

Master Dai Wei (Dongfeng Nissan)

Class of 2019

Dr. Nasreddin Mohmoud (Jiangsu University)

Master of Liang Jian (United Automotive Electronics Co., Ltd.)

Class of 2018

Master Wang Hai (SAIC Commercial Vehicle)

Xia Di Master's degree (SAIC GM)